کف پوش ضداسیدی

کف پوش ضد اسیدیکف پوش ضد اسیدی:در بسیاری از مکان ها مثل بیمارستان ها ازمایشگاههاوبسیاری از کارگاههای که با مواد شیمیایی و اسیدی سروکار دارند استفاده از کفپوش های معمولی امکان پذیر نمی باشد زیراریختن مواد شیمیایی یا ضربه و فشار باعث از بین رفتن آنها میشوذد بدین منظورکارخانجات به فکر طراحی نوعی کفپوش افتادند که مواد اسیدی وشیمیایی را جذب نمی کند ودچار فرسایش نمی شود.کف پوش های ضد اسیدی علاوه بر خاصیت یاد شده قدرت چسبندگی بالایی دارند و در اثر ضربات شدید و فشاربه آن اسیب نمی بیند.همچنین این نوع کف پوش ها یکپارچه هستندوبه دلیل نداشتن درز بین تکه ها هیچ گونه الودگی و میکروبی رابه خود جذب نمی کند علاوه بر این کف پوش های ضد اسیدی نصب اسانی دارد و از لحاظ هزینه مقرون به صرفه نیز می باشد