عوارض دمنوش های لاغری

ایا دمنوش لاغری تاثیر دارد

ثمره مصرف بي رويه دمنوش های لاغری ، سيامک مره صدق، عضو کميسيون بهداشت: دمنوش هاي لاغري سموم گران قيمتي هستند که عمل پيوند کبد يکي از عوارض مصرف آنها است. بي ترديد دمنوش هاي لاغري و داروهاي گياهي که از طريق کانال هاي ماهواره اي تبليغ مي شوند، از نظر طبي مورد تاييد نيست.